Veiligheid, voor iedereen.

Update - 23 februari 2021 

Het kabinet heeft besloten dat m.i.v. 3 maart a.s. de corona maatregelen zijn aangepast. De cursussen gaan weer van start.

De geplande cursussen gaan door, mits het kabinet de maatregelen weer aanpast.

Alle cursisten ontvangen voor aanvang van de cursus een voorbereidings e-mail.

Tot ziens bij de Massage Academie!

 

Een leidraad voor het maken van een protocol voor jouw massagepraktijk vind je hier.

1. Corona Protocol

Om de cursussen op een veilige en vertrouwde manier door te laten gaan in deze Corona periode hebben we dit protocol gemaakt. Hoe lang deze periode gaat duren is onbekend. Zolang er maatregelen zijn van het RIVM blijft dit protocol van kracht en zal indien nodig worden aangepast.

Regels voor onze gezondheid

 1. Het bezoeken van de Massage Academie mag uitsluitend indien elke vraag in de gezondheidscheck op de cursusdag met NEE is beantwoord (zie punt 4)
 2. Volg ten allertijden de maatregelen van de docent en het RIVM op. Geef geen handen of knuffels
 3. Was je handen bij binnenkomst, voor en na elke massage en na elk toilet bezoek conform handwasprotocol
 4. Eigendommen zoals telefoon en sleutels opbergen in jaszak of tas
 5. Kom op tijd, zodat iedereen de tijd heeft om binnen te komen. De cursusruimte is 30 minuten voor aanvang van de cursus geopend. Hou afstand bij het naar binnen en buiten gaan en wacht op elkaar
 6. Hou je tijdens de cursusdag aan de 1,5 meter regel
 7. Nies of hoest (evt. bij hooikoorts) in een papieren zakdoekje en gooi deze direct weg in de afvalbak. Lukt dat niet, nies of hoest dan in je ellenboog
 8. Na niezen of hoesten handen wassen met zeep of desinfectiegel
 9. Betaal al je aankopen contactloos per PIN
 10. Lestijden kunnen door deze maatregelen uitlopen
 11. We volgen allemaal dit Corona protocol op

2. Naleven van het protocol

Bij deelname aan een cursus of licentiedag gaat de cursist akkoord met dit Corona protocol en het naleven hiervan. 

3. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Ondanks het feit dat iedere cursist de gezondheidscheck goed doet én dat iedereen zich aan het protocol houdt zijn persoonlijke beschermingsmiddelen in bepaalde gevallen nodig. Het dragen van bijvoorbeeld een mondneusmaskers of wegwerphandschoenen is dan verplicht.

Neem altijd je eigen persoonlijke beschermingsmaterialen mee (o.a. mondneusmaskers) op elke cursusdag. Deze dienen na gebruik direct weggegooid te worden in daarvoor bestemde afvalbak. Neem bij de cursus (shiatsu) gelaatsmassage ook eventueel een faceshield/spatscherm mee.

4. Gezondheidscheck

Voorafgaand aan de cursus zal bij binnenkomst de gezondheidscheck in de vorm van een vragenlijst worden ingevuld. Na het invullen van de gezondheidscheck wordt er gekeken of deelname aan de cursusdag mogelijk is. De ingevulde gezondheidscheck zal tot 3 maanden na de lesdag worden bewaard in onze administratie.

Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag de cursist niet naar de cursus komen of aan de cursus deelnemen.

Het bezoeken van de Massage Academie mag uitsluitend indien elke vraag in de gezondheidscheck met NEE is beantwoord.

Vragen voor de gezondheidscheck:

 1. Heb je de afgelopen 48 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
 2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
 5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Is één van bovenstaande vragen met JA beantwoord dan dient dit vooraf aan de cursusdag schriftelijk per e-mail gemeld te worden aan de Massage Academie.

Treden er tussentijds verschijnselen op, zoals hierboven genoemd dan wordt de cursist verzocht de cursus te verschuiven. Onze medewerkers zijn bevoegd om bij twijfels over de gezondheid van een cursist betreffende cursist de toegang tot onze cursuslocatie te weigeren.

Bezoek aan land of gebied met code oranje of rood

Ben je in een land of gebied geweest waar code oranje of rood geldt, dan betekent het dat je bij thuiskomst 10 dagen in thuisquarantaine gaat. Dit geldt ook als je geen klachten hebt of als uit de test blijkt dat je geen corona hebt.

Ligt de startdatum van de cursus in de thuisquarantaine periode dan is deelname aan de cursus niet mogelijk. Voor meer info: Rijksoverheid

Verplaatsen inschrijving

Indien deelname aan de cursus niet mogelijk is dan kan de inschrijving verplaatst worden conform onze Algemene Voorwaarden

5. Risicogroep

Behoor je als cursist tot de risico groep zoals gedefinieerd door de RIVM dan is het advies, tot nader bericht van het RIVM, om niet deel te nemen aan een cursus en de inschrijving te verplaatsen.

Mensen die tot een risicogroep behoren zijn mensen die een hoger risico hebben om ernstig ziek te worden van een besmetting met het nieuwe coronavirus. Dit zijn:

 1. Mensen van 70 jaar en ouder
 2. Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van onderliggende aandoeningen:
  - Chronische luchtweg- of longproblemen die daar van zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn
  - Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog
  - Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties
  - Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier transplantatie
  - Verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die geen milt hebben of een milt die niet  functioneert en mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. - Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts
  - HIV infectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.
  - Ernstige leverziekte
  - Overgewicht (BMI Body Mass Index > 40)

6. Deurbeleid

Cursisten houden bij binnenkomst de 1,5 meter regeling in acht en de regelgevingen van het RIVM. Er worden geen handen geschud of knuffels gegeven. Bij het betreden van de cursusruimte dienen cursisten direct de handen te wassen en te desinfecteren met een handalcohol. Voor het drogen van de handen worden papieren doekjes gebruikt welke daarna worden weggegooid afvalbakbak. Cursisten nemen plaats in de cursusruimte op 1,5 meter afstand van medecursisten.

7. Looproute binnen onze locatie

De ingang tot de cursusruimte bevind zich op de eerste verdieping. Deze is toegankelijk per trap. Bij binnenkomst en op de trap dient de 1,5 meter regel te worden gehandhaafd. Indien nodig geeft de docent hierbij aanwijzingen.

8. Lunch en pauzes

Tijdens de lunch en de pauzes geldt uiteraard ook de 1,5 meter regel. Het is niet toegestaan om extra stoelen bij de tafels te plaatsen of om tafels te verschuiven.

Wij mogen in deze periode helaas geen lunches serveren. Elke cursist neem zijn eigen lunch, fruit en knabbels mee. Volg je een speciaal dieet neem dan ook alle benodigdheden mee. Koffie, thee, soep en water wordt verzorgd. Wij hebben de cursustarieven niet verhoogd in deze corona periode, ondanks dat we minder cursisten hebben in een cursusgroep. De lunch is normaal gesproken een extra service en wordt hierdoor gecompenseerd. Tevens zijn middels onze kortingsactie alsnog kortingen verstrekt.

Het is in deze periode niet mogelijk om gebruik te maken van het serviesgoed en de koelkast binnen de cursusruimte. Voor koffie, thee, soep en water worden disposable bekers gebruikt.

9. Handen wassen en desinfecteren

Was je handen op de juiste manier:

 • Gebruik vloeibare zeep (geen stuk zeep) en een wegwerphanddoekje
 • Neem voldoende zeep
 • Neem de tijd: was je handen minimaal 20 seconden
 • Doe het op de juiste manier (zie WHO poster) en vergeet vingertoppen, duimen, ruimte tussen je vingers en je polsen niet
 • Spoel je handen af met stromend water
 • Droog ze goed af met een wegwerphanddoekje
 • Gebruik het wegwerphanddoekje om de kraan dicht te draaien

Desinfecteer je handen op de juiste manier:

 • Gebruik handalcohol
 • Neem voldoende handalcohol: breng minimaal 3ml. aan op je droge handen
 • Neem de tijd: wrijf je handen tot ze droog zijn
 • Doe het op de juiste manier (zie afbeelding bij handen wassen) en vergeet vingertoppen, duimen, ruimte tussen je vingers en je polsen niet

10. Toiletgebruik

Na ieder toiletgebruik dient door cursist het toilet te worden gereinigd en gedesinfecteerd. Hieronder vallen wc-bril, deksel, bedieningsknop deurklinken en de draaiknop voor ‘bezet’. Hiervoor zullen de juiste reinigingsmiddelen beschikbaar worden gesteld.

Cursisten zijn verplicht na ieder toiletbezoek de handen minstens 20 seconden te wassen met water en zeep, conform RIVM protocol. Voor het drogen van de handen worden papieren handdoeken beschikbaar gesteld, deze kunnen na gebruik worden deponeert in de afvalbak.

Er worden afspraken gemaakt, zodat cursisten elkaar niet tegen zullen komen in de toiletruimte en de toegang daartoe.

11. Schoonmaak cursuslocatie

Wij zorgen voor een goede hygiëne. De volledige cursuslocatie wordt tenminste eenmaal per dag uitgebreid en grondig gereinigd. Hierbij worden ook deurklinken, handgrepen, computers, telefoons, radiatorgrepen en trapleuningen gereinigd en gedesinfecteerd. De interieurverzorging werkt hierbij volgens de RIVM richtlijnen en met handschoenen.

Alle ruimtes zijn voorzien van desinfecterende reinigingsmiddelen, spray en papier of desinfecterende reinigingsdoekjes.

12. Praktijk onderdelen met massagetafels

Algemene richtlijnen tijdens de praktijk onderdelen:

 • Alle cursisten dienen korte nagels te hebben
 • Geen sieraden dragen (laat deze thuis)
 • Bij lang haar de haren opsteken
 • Alle eigen benodigdheden voor de cursus worden zo veel mogelijk in een gesloten tas bij de eigen zitplaats neergelegd
 • Massages worden zo veel mogelijk uitgevoerd in buikligging
 • Tijdens een cursusdag wordt niet gewisseld van massagepartner
 • In de cursusruimte staan de massagetafels minimaal 1,5 meter uit elkaar

12.1 Benodigdheden tijdens de cursus

Cursisten moeten de volgende benodigdheden meenemen tijdens elke cursusdag waarbij massagetafels worden gebruikt:

 • Bidon of plastic waterfles
 • Eigen lunch en bestek, fruit en knabbels. Wil je de lunch gekoeld houden neem dan een koeltas mee.
 • Eigen badstof hoofdsteunhoes; Indien deze niet wordt meegenomen kan deze aangeschaft worden voor het tarief van €7,50 incl. BTW. Alleen bij de cursus Wellnessmassage Introductie en Partner Massage worden disposable hoofdvellen gebruikt welke door ons verstrekt worden.
 • Een hoeslaken
 • Twee grote badlakens
 • Twee kleine handdoeken
 • Een gastendoekje
 • Schrijfmateriaal
 • Sokken (schoenen en blote voeten zijn niet toegestaan in de cursusruimte)
 • We raden je aan gemakkelijk zittende sportkleding te dragen

Extra mee te nemen:

 • Papieren zakdoekjes
 • Huid desinfectiegel
 • Huid alcohol
 • Disposable hoofdsteunhoesjes (indien je deze hebt)

Indien gewenst eigen persoonlijke beschermingsmiddelen meenemen (Wel mee te nemen bij voetreflexmassage):

 • Vier paar nitrile of vinyl disposable handschoenen
 • Vier mondkapjes

Alle textiel moet op tenminste 60 graden gewassen zijn. Iedere cursist gebruikt uitsluitend zijn eigen textiel.

Al onze massagetafels zijn extra voorzien van oliebestendige hoeslakens.

12.2 Gereed maken massagetafels

De massagetafels dienen eenduidig gereed gemaakt te worden vooraf aan de massage.

Plaats het textiel op de volgende wijze:

 1. Hoeslaken over het oliebestendige hoeslaken heen
 2. Badstof hoofdsteunhoes over het oliebestendige hoofdsteunhoes heen
 3. Gastendoekje op armplank
 4. De voetenrol wordt onder de badstof hoeslaken geplaatst

12.3 Tijdens de praktijkles

 1. Er wordt zo min mogelijk gesproken tussen cursist en ‘model’
 2. Cursist en ‘model’ wassen de handen vóór de massage (volgens protocol)
 3. ‘Model’ kleedt zich uit en plaatst de kleding en schoeisel op de daarvoor
  aangewezen plaats
 4. De praktijkles wordt gestart
 5. Aan het einde van de massage doet ‘model’ de eigen sokken aan voordat de grond wordt geraakt
 6. Na de praktijkles kleedt ‘model’ zich weer aan
 7. Cursist en ‘model’ wassen de handen na de massage (volgens protocol)

Na afloop van de praktijkles dienen de oliebestendige lakens en hoezen en de knoppen van de poten, gezamenlijk door cursist en ‘model’, gereinigd en gedesinfecteerd te worden.

De Massage Academie heeft hiervoor desinfectie materiaal ter beschikking.

Tussen de praktijkonderdelen of persoonswissel is een minimum van 20 minuten vereist om alle oppervlakken te desinfecteren en de ruimte te ventileren.

12.4 Thuiskomst na afloop van de cursus

 1. Was gedragen kleding en textiel direct op minimaal 60 graden
 2. Neem een uitgebreide douche
 3. Smeer de handen regelmatig in met vocht inbrengende crème

12.5 Thuis oefenen

Hanteer dezelfde veiligheidsregels tijdens het oefen van de praktijkopdrachten thuis.

13. Praktijk onderdelen met massagestoelen

Algemene richtlijnen tijdens de praktijk onderdelen:

 • Alle cursisten dienen korte nagels te hebben
 • Geen sieraden dragen (laat deze thuis)
 • Bij lang haar de haren opsteken
 • Alle eigen benodigdheden voor de cursus worden zo veel mogelijk in een gesloten tas bij de eigen zitplaats neergelegd
 • Massages worden zo veel mogelijk uitgevoerd op eigen massagestoelen
 • Tijdens een cursusdag wordt niet gewisseld van massagepartner
 • In de cursusruimte staan de massagestoelen minimaal 1,5 meter uit elkaar

13.1 Benodigdheden tijdens de cursus

Cursisten moeten de volgende benodigdheden meenemen tijdens elke cursusdag waarbij massagestoelen worden gebruikt:

 • Eigen massagestoel (indien je die hebt)
 • Bidon of plastic waterfles
 • Eigen lunch en bestek, fruit en knabbels. Wil je de lunch gekoeld houden neem dan een koeltas mee.
 • Eigen badstof hoofdsteunhoes; Indien deze niet wordt meegenomen kan deze aangeschaft worden voor het tarief van €7,50 incl. BTW
 • Een kleine handdoeken
 • Een gastendoekje
 • Schrijfmateriaal
 • Sportschoenen
 • We raden je aan gemakkelijk zittende sportkleding te dragen

Extra mee te nemen:

 • Papieren zakdoekjes
 • Huid desinfectiegel
 • Huid alcohol
 • Disposable hoofdsteunhoesjes (indien je deze hebt)

Indien gewenst eigen persoonlijke beschermingsmiddelen meenemen:

 • Vier paar nitrile of vinyl disposable handschoenen
 • Vier mondkapjes

Alle textiel moet op tenminste 60 graden gewassen zijn. Iedere cursist gebruikt uitsluitend zijn eigen textiel.

13.2 Gereed maken massagestoelen

De massagestoelen dienen eenduidig gereed gemaakt te worden vooraf aan de massage.

Plaats het textiel op de volgende wijze:

 1. Badstof hoofdsteunhoes over de hoofdsteun heen
 2. Disposable hoofdsteunhoes op de badstof hoofdsteunhoes
 3. Gastendoekje op armplank

13.3 Tijdens de praktijkles

 1. Er wordt zo min mogelijk gesproken tussen cursist en ‘model’
 2. Cursist en ‘model’ wassen de handen vóór de massage (volgens protocol)
 3. ‘Model’ neemt plaats op de massagestoel
 4. De praktijkles wordt gestart
 5. Na de praktijkles verlaat ‘model’ de massagestoel
 6. Cursist en ‘model’ wassen de handen na de massage (volgens protocol)

Na afloop van de praktijkles dienen de massagestoel en alle bedieningsknoppen, gezamenlijk door cursist en ‘model’, gereinigd en gedesinfecteerd te worden.

De Massage Academie heeft hiervoor desinfectie materiaal ter beschikking.

Tussen de praktijkonderdelen of persoonswissel is een minimum van 20 minuten vereist om alle oppervlakken te desinfecteren en de ruimte te ventileren.

13.4 Thuiskomst na afloop van de cursus

 1. Was gedragen kleding en textiel direct op minimaal 60 graden
 2. Neem een uitgebreide douche
 3. Smeer de handen regelmatig in met vocht inbrengende crème

13.5 Thuis oefenen

Hanteer dezelfde veiligheidsregels tijdens het oefen van de praktijkopdrachten thuis.

14. Theoretische onderdelen

Theoretische onderdelen zo veel mogelijk vooraf per e-mail toegestuurd of online gegeven, zodat cursisten deze onderdelen zoveel mogelijk vanuit huis kunnen volgen. Indien dit niet mogelijk is of niet van toepassing is wordt het aantal deelnemers zo klein mogelijk gemaakt zodat 1,5 meter tussen docent en studenten gewaarborgd kan worden.

15. Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Iedereen, dus alle cursisten, docenten en overige medewerkers van de Massage Academie dragen allemaal dezelfde verantwoordelijkheid voor het opvolgen van dit corona protocol. Bij deze verantwoording behoort ook elkaar aanspreken op gedrag bij het niet, of niet correct, naleven van het protocol.

Het staat de directie en medewerkers van de Massage Academie vrij om iemand die zich, al dan niet opzettelijk en/of herhaaldelijk niet houdt aan het protocol de toegang te weigeren en/of weg te sturen. Veiligheid staat voorop. Restitutie van het cursustarief is dan niet mogelijk.

16. Navigatie/Parkeren

Navigeer naar De Ontvangst 86 in Apeldoorn. Dit is een woonhuis (niet aanbellen!) en tegenover dit adres zit onze ingang (zie bord Massage Academie bezoekers). Bij binnenkomst kan je direct linksom de trap op naar de 1e verdieping. Bij binnenkomst en op de trap dient de 1,5 meter regel te worden gehandhaafd. Parkeren is gratis.

17. Protocol wijzigingen

De Massage Academie behoudt het recht om, daar waar nodig, dit protocol op ieder moment te wijzigen of aan te vullen mede conform nieuwe informatie van het RIVM, WHO of Rijksoverheid.

18. Disclaimer

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans bestaan dat je besmet raakt in de cursusruimte of op weg hier naartoe. Met het deelnemen aan de cursus ga je akkoord met dit risico.

 

Wij wensen je veel plezier tijdens de cursusdagen!